Công Ty Cổ Phần Đồng Xoài Land

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đồng Xoài Land có tên giao dịch DONG XOAI LAND .,JSC, tên quốc tế Dong Xoai Land Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Đồng Xoài Land, đang hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 3.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Phạm Trần Phú . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Ấp 3, Xã Tiến Hưng, Bình Phước, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đồng Xoài Land

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đồng Xoài Land
Mã số thuế:
Địa chỉ: Ấp 3, Xã Tiến Hưng, , Bình Phước, Việt Nam
Điện thoại:

Tên khác:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-05-07