Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Cường Land

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Cường Land có tên giao dịch CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG CƯỜNG LAND và tên đăng ký là Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Cường Land, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Ngô Tấn Kha . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Tổ 3, Khu phố Phú Lộc, Phường Tân Phú, Bình Phước, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Cường Land

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Cường Land
Mã số thuế:
Địa chỉ: Tổ 3, Khu phố Phú Lộc, Phường Tân Phú, , Bình Phước, Việt Nam
Điện thoại:

Tên khác:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-07-29