Hình của Chu Lệ Vân

Chu Lệ Vân

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại:

Thông tin công ty:
Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Vân

Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu, Việt Nam, Huyện Mường Tè, Lai Châu
Điện thoại:
Sửa thông tin