Công Ty Cổ Phần ánh Rạng Đà Nẵng

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần ánh Rạng Đà Nẵng có tên giao dịch AR DA NANG JSC, tên quốc tế Anh Rang Da Nang Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần ánh Rạng Đà Nẵng, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Giám đốc: Ô/B. Lê Thị Thu An . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 22 Lê Đình Dương, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần ánh Rạng Đà Nẵng

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần ánh Rạng Đà Nẵng
Mã số thuế:
Địa chỉ: 22 Lê Đình Dương, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Tên khác:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

GPKD:

Hoạt động từ: 2016-01-20

Ngành nghề kinh tế đang kinh doanh

  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu