Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Vie

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Vie có tên giao dịch VIE TRADING CO., LTD, tên quốc tế Vie Service and Trading Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Vie, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Với vốn điều lệ 4.500.000.000đ. Chủ tịch hội đồng thành viên: (Ông) Đinh Trọng Khoa và giám đốc là Ô/B (Ông) Ngô Hoàng Phương, công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 85 – 87 Trần Phú, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Vie

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Vie
Mã số thuế:
Địa chỉ: 85 – 87 Trần Phú, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại:

Tên khác:

Tên quốc tế:

Người sáng lập:

Chủ tịch hội đồng thành viên:

Hoạt động từ: 2018-10-03

Ngành nghề kinh tế đang kinh doanh

 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Vận tải hành khách đường bộ khác
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao);
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Điều hành tua du lịch
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Đại lý du lịch