Công Ty TNHH Đoàn Khánh Linh

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Đoàn Khánh Linh và tên đăng ký là Công Ty TNHH Đoàn Khánh Linh, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Trần Thị Tuyết , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 576 Trưng Nữ Vương, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Đoàn Khánh Linh

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Đoàn Khánh Linh
Mã số thuế:
Địa chỉ: 576 Trưng Nữ Vương, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2016-12-05

Ngành nghề kinh tế đang kinh doanh

  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
  • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động