Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Huy An

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Huy An có tên giao dịch HUY AN TRADING SERVICE ONE MEMBER COMPANY LIMITED, tên quốc tế Huy An Trading Service One Member Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Huy An, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Giám đốc: Ô/B. Phạm Văn Ba . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 662 Núi Thành, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Huy An

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Huy An
Mã số thuế:
Địa chỉ: 662 Núi Thành, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại:

Tên khác:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

GPKD:

Hoạt động từ: 2016-01-15