Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Đại Hàn

Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Đại Hàn và tên đăng ký là Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Đại Hàn, đã hoạt động hơn 11 năm trong lĩnh vực kinh tế Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Khánh Hưng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Lô 11B26 Hồ Quý Ly, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Đại Hàn

Bản đồ đến địa chỉ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Đại Hàn
Mã số thuế:
Địa chỉ: Lô 11B26 Hồ Quý Ly, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

Kế toán:

GPKD: , ngày cấp 05-07-2010

Hoạt động từ: 2010-07-11