Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyên Ngọc Trâm

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyên Ngọc Trâm và tên đăng ký là Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyên Ngọc Trâm, đã hoạt động hơn 6 năm trong lĩnh vực kinh tế Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Với vốn điều lệ 4.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) 4.000.000.000 Vnđ 9. Người Đại Diện Theo Pháp Luật Của Công Ty: Fax: Website: Nguyễn Ngọc Nguyên Soái Giới Tính: Sinh Ngày: 06/04/1980 Dân Tộc: Kinh Quốc Tịch: Việt Nam Loại Giấy Tờ Chứng Thực Cá Nhân: Giấy Chứng Minh Nhân Dân Số: Ngày Cấp: 241674744 29/0 . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Tổ dân phố 14, Thị trấn Ea T-Ling, Huyện Cư Jút, Đắk Nông, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyên Ngọc Trâm

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyên Ngọc Trâm

Ngành nghề kinh tế đang kinh doanh

  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ