Hình của Đào Xuân Mạnh

Đào Xuân Mạnh

Chức vụ: Giám đốc

Thông tin công ty:
Công Ty TNHH Xuân Mạnh Phúc

Địa chỉ: Thôn Tiến Lập (tại nhà ông Đào Xuân Đang), Xã Mỹ Đức, Huyện An Lão, Hải Phòng, Việt Nam, Huyện An Lão, Hải Phòng
Sửa thông tin