Ban QL tiểu DA hỗ trợ kỹ thuật DA phát triển đô thị Phủ Lý tỉnh Hà Nam

Bản đồ đến địa chỉ Ban QL tiểu DA hỗ trợ kỹ thuật DA phát triển đô thị Phủ Lý tỉnh Hà Nam
Mã số thuế:
Địa chỉ: Đường Biên Hòa, P. Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam

Tên khác:

Tên quốc tế:

Hoạt động từ: 2012-12-30

Ngành nghề kinh tế đang kinh doanh

  • Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Giới thiệu doanh nghiệp

Ban QL tiểu DA hỗ trợ kỹ thuật DA phát triển đô thị Phủ Lý tỉnh Hà Nam có tên giao dịch Ban QL tiểu DA hỗ trợ kỹ thuật DA phát triển đô thị Phủ Lý tỉnh Hà Nam, tên quốc tế Ban QL tieu DA ho tro ky thuat DA phat trien do thi Phu Ly Ha Nam Province, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Đường Biên Hòa, P. Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam.