Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Bảo An

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Bảo An, tên quốc tế Bao An English Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Bảo An, đang hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Phạm Văn Hoàng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Kiều Đan Thượng, Xã Tiên Tân, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Bảo An

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Bảo An
Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Kiều Đan Thượng, Xã Tiên Tân, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-10-11