Công Ty TNHH Sinh Vật Cảnh Huy Hoàng

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Sinh Vật Cảnh Huy Hoàng có tên giao dịch CÔNG TY SINH VẬT CẢNH HUY HOÀNG, tên quốc tế Huy Hoang Ornamental Creature Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Sinh Vật Cảnh Huy Hoàng, đang hoạt động trong lĩnh vực Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan. Với vốn điều lệ 800.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Trịnh Văn Quý . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: An Tập, Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục, Hà Nam, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Sinh Vật Cảnh Huy Hoàng

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Sinh Vật Cảnh Huy Hoàng
Mã số thuế:
Địa chỉ: An Tập, Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Tên khác:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-10-10