Công ty cổ phần thương mại và khai thác mỏ Phú Thành

Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty cổ phần thương mại và khai thác mỏ Phú Thành và tên đăng ký là Công ty cổ phần thương mại và khai thác mỏ Phú Thành, đã hoạt động hơn 17 năm trong lĩnh vực kinh tế Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Lê Sơn Trang . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Tổ 4 Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công ty cổ phần thương mại và khai thác mỏ Phú Thành

Bản đồ đến địa chỉ Công ty cổ phần thương mại và khai thác mỏ Phú Thành
Mã số thuế:
Địa chỉ: Tổ 4 Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

Kế toán:

GPKD: , ngày cấp 17-05-2005

Hoạt động từ: 2005-05-17