Công ty TNHH kim khí Đại Sơn

Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty TNHH kim khí Đại Sơn có tên giao dịch Công ty TNHH kim khí Đại Sơn và tên đăng ký là Công ty TNHH kim khí Đại Sơn, đã hoạt động hơn 17 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất các cấu kiện kim loại. Giám đốc: Ô/B. Bùi Văn Dũng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công ty TNHH kim khí Đại Sơn

Bản đồ đến địa chỉ Công ty TNHH kim khí Đại Sơn
Mã số thuế:
Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Tên khác:

Giám đốc:

Kế toán:

GPKD: , ngày cấp 15-07-2005

Hoạt động từ: 2005-08-02