Trung tâm tư vấn và cung ứng dịch vụ

Giới thiệu doanh nghiệp

Trung tâm tư vấn và cung ứng dịch vụ và tên đăng ký là Trung tâm tư vấn và cung ứng dịch vụ, đã hoạt động hơn 8 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung. Giám đốc: Ô/B. Lê ánh Tuyết . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: , Fax: 0437475887

Bản đồ đến địa chỉ Trung tâm tư vấn và cung ứng dịch vụ

Bản đồ đến địa chỉ Trung tâm tư vấn và cung ứng dịch vụ
Mã số thuế:
Địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
Fax:

Giám đốc:

Kế toán:

Hoạt động từ: 2013-05-10