Hình của Hà Quang Đạo

Hà Quang Đạo

Chức vụ: Giám đốc

Thông tin công ty:
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Hà Hoàng Dũng

Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Đông, Xã Hoà Long, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu
Sửa thông tin