Hình của Hà Quang Ninh

Hà Quang Ninh

Chức vụ: Giám đốc

Thông tin công ty:
Công Ty TNHH MTV Tân Đại Thành

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Đắk Nông, Việt Nam, Huyện Cư Jút, Đắk Nông
Điện thoại:
Sửa thông tin