Trung tâm trợ giúp pháp lý của nhà nước tỉnh Hải Dương

Giới thiệu doanh nghiệp

Trung tâm trợ giúp pháp lý của nhà nước tỉnh Hải Dương và tên đăng ký là Trung tâm trợ giúp pháp lý của nhà nước tỉnh Hải Dương, đã hoạt động hơn 25 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật. Giám đốc: Ô/B. Ngô Thị Kim Anh . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 113 Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý của nhà nước tỉnh Hải Dương

Bản đồ đến địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý của nhà nước tỉnh Hải Dương
Mã số thuế:
Địa chỉ: 113 Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

Kế toán:

Hoạt động từ: 1999-01-01