Công Ty TNHH Ánh Sáng Chung Việt Nam

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Ánh Sáng Chung Việt Nam và tên đăng ký là Công Ty TNHH Ánh Sáng Chung Việt Nam, đã hoạt động hơn 6 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Cao Khánh Trung . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 10/18 Xuân Diệu, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Ánh Sáng Chung Việt Nam

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Ánh Sáng Chung Việt Nam
Mã số thuế:
Địa chỉ: 10/18 Xuân Diệu, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

Kế toán:

GPKD:

Hoạt động từ: 2016-06-08