Công Ty Cổ Phần Tlc Land

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Tlc Land, tên quốc tế Tlc Land Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Tlc Land, đang hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Cao Việt Cường . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số Nhà 16 Khu Phố 1, Đường 40, Khu Dân Cư Tân Quy Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Tlc Land

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Tlc Land
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số Nhà 16 Khu Phố 1, Đường 40, Khu Dân Cư Tân Quy Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-06-12