Công Ty TNHH Cornerstone Consulting

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Cornerstone Consulting, tên quốc tế Cornerstone Consulting Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Cornerstone Consulting, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động tư vấn quản lý. Với vốn điều lệ 231.550.000đ. Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc: (Ông) Robert Boem Choi . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Vietcomreal, Số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Cornerstone Consulting

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Cornerstone Consulting
Mã số thuế:
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Vietcomreal, Số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên quốc tế:

Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-08-16