Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Shehab

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Shehab có tên giao dịch SHEHAB INTERNATIONAL TRADING PROMOTION AND INVESTMENT COMPAN và tên đăng ký là Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Shehab, đã hoạt động hơn 8 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động tư vấn quản lý. Giám đốc: Ô/B. Tằng Sàu Liên , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 204/21 Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Shehab

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Shehab
Mã số thuế:
Địa chỉ: 204/21 Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên khác:

Giám đốc:

GPKD: , ngày cấp 24-04-2014

Hoạt động từ: 2014-04-24

Ngành nghề kinh tế đang kinh doanh

  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại