Công Ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính Lãnh Đế

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính Lãnh Đế và tên đăng ký là Công Ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính Lãnh Đế, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động tư vấn quản lý. Với vốn điều lệ 2.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Hoàng Trọng Sinh . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 323A Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính Lãnh Đế

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính Lãnh Đế
Mã số thuế:
Địa chỉ: 323A Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-09-13