Công Ty TNHH E3 Đời Sống

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH E3 Đời Sống, tên quốc tế E3 Life Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH E3 Đời Sống, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động tư vấn quản lý. Với vốn điều lệ 500.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Vũ Hoàng Minh và giám đốc là Ô/B (Ông) Elvenia David Rivera. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: số 76, đường Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH E3 Đời Sống

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH E3 Đời Sống
Mã số thuế:
Địa chỉ: số 76, đường Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên quốc tế:

Người sáng lập:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-08-19