Công Ty TNHH Eight Four Bespoke Concepts Việt Nam

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Eight Four Bespoke Concepts Việt Nam có tên giao dịch EFBC VIETNAM, tên quốc tế Eight Four Bespoke Concepts Vietnam Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Eight Four Bespoke Concepts Việt Nam, đã hoạt động hơn 6 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động tư vấn quản lý. Với vốn điều lệ 1.150.000.000đ. Chủ tịch công ty kiêm giám đốc: (Ông) Michael Paul Piro . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 29/16 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Eight Four Bespoke Concepts Việt Nam

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Eight Four Bespoke Concepts Việt Nam
Mã số thuế:
Địa chỉ: 29/16 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên khác:

Tên quốc tế:

Chủ tịch công ty kiêm giám đốc:

Hoạt động từ: 2017-05-30

Ngành nghề kinh tế đang kinh doanh

  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất