Công Ty TNHH International Timber Solutions

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH International Timber Solutions có tên giao dịch INTERNATIONAL TIMBER SOLUTIONS CO.,LTD, tên quốc tế International Timber Solutions Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH International Timber Solutions, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động tư vấn quản lý. Với vốn điều lệ 450.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Lê Thị Tuyết Ni . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 02 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH International Timber Solutions

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH International Timber Solutions
Mã số thuế:
Địa chỉ: 02 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên khác:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2017-05-23