Công Ty TNHH MTV Điều Hành Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí Trong Nước (Lô 15-1/05)

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH MTV Điều Hành Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí Trong Nước (Lô 15-1/05) và tên đăng ký là Công Ty TNHH MTV Điều Hành Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí Trong Nước (Lô 15-1/05), đã hoạt động hơn 16 năm trong lĩnh vực kinh tế Khai thác dầu thô. Giám đốc: Ô/B. Lê Bá Tuấn và giám đốc là Ô/B Ô/B. Hoàng Bá Cường. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: #15 TTTM Tài Chính Dầu Khí Phú Mỹ Hưng 12 Tân Trào, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH MTV Điều Hành Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí Trong Nước (Lô 15-1/05)

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH MTV Điều Hành Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí Trong Nước (Lô 15-1/05)
Mã số thuế:
Địa chỉ: #15 TTTM Tài Chính Dầu Khí Phú Mỹ Hưng 12 Tân Trào, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:

Người sáng lập:

Giám đốc:

Kế toán:

GPKD: , ngày cấp 02-07-2007

Hoạt động từ: 2007-07-02