Công Ty TNHH Milestone Land

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Milestone Land và tên đăng ký là Công Ty TNHH Milestone Land, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động tư vấn quản lý. Với vốn điều lệ 2.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Phạm Xuân Hạ . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 83B HOÀNG SA, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Milestone Land

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Milestone Land
Mã số thuế:
Địa chỉ: 83B HOÀNG SA, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-08-21