Công Ty TNHH Một Thành Viên Dân Luật Và Cộng Sự

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dân Luật Và Cộng Sự có tên giao dịch DAN LUAT CO., LTD, tên quốc tế Dan Luat and Partner One Member Limited Liability Company và tên đăng ký là Công Ty TNHH Một Thành Viên Dân Luật Và Cộng Sự, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động tư vấn quản lý. Với vốn điều lệ 200.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Phạm Thị Ngọc Hà . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 156 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Dân Luật Và Cộng Sự

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Dân Luật Và Cộng Sự
Mã số thuế:
Địa chỉ: 156 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên khác:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-07-01