Công Ty TNHH Oxley Mk Holdings Vietnam

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Oxley Mk Holdings Vietnam, tên quốc tế Oxley Mk Holdings Vietnam Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Oxley Mk Holdings Vietnam, đã hoạt động hơn 6 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động tư vấn quản lý. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Tổng giám đốc: (Ông) Teou Chun Tong Jason . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 309 Đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Oxley Mk Holdings Vietnam

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Oxley Mk Holdings Vietnam
Mã số thuế:
Địa chỉ: 309 Đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên quốc tế:

Tổng giám đốc:

Hoạt động từ: 2017-04-13