Công Ty TNHH Red Ruby Australia

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Red Ruby Australia, tên quốc tế Red Ruby Australia Limited Company và tên đăng ký là Công Ty TNHH Red Ruby Australia, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động tư vấn quản lý. Với vốn điều lệ 155.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Phạm Tấn Nghĩa và giám đốc là Ô/B Ô/B. Hồ Thị Ánh Nga. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 72 bis Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Red Ruby Australia

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Red Ruby Australia
Mã số thuế:
Địa chỉ: 72 bis Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên quốc tế:

Người sáng lập:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-03-07