Công Ty TNHH Thế Giới Kính Áp Tròng

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thế Giới Kính Áp Tròng và tên đăng ký là Công Ty TNHH Thế Giới Kính Áp Tròng, đang hoạt động trong lĩnh vực Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Nguyễn Thị Bích . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 44 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Thế Giới Kính Áp Tròng

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Thế Giới Kính Áp Tròng
Mã số thuế:
Địa chỉ: 44 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-06-13