Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Pkv

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Pkv có tên giao dịch PKV TRAVEL SERVICES TRADING CO.,LTD, tên quốc tế Pkv Travel Services Trading Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Pkv, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động tư vấn quản lý. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Phí Thiên Khôi , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 443/14 Điện Biên Phủ, Phường 03, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Pkv

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Pkv
Mã số thuế:
Địa chỉ: 443/14 Điện Biên Phủ, Phường 03, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên khác:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2018-08-10

Ngành nghề kinh tế đang kinh doanh

 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Dịch vụ ăn uống khác
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Giáo dục văn hoá nghệ thuật
 • Đại lý du lịch
 • Điều hành tua du lịch
 • Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch