Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Pww

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Pww, tên quốc tế Pww Service Consultative Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Pww, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động tư vấn quản lý. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Huỳnh Vũ Minh . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Pww

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Pww
Mã số thuế:
Địa chỉ: 81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-05-09