Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Quản Lý M

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Quản Lý M có tên giao dịch MCONSULTANT, tên quốc tế M Consultant Service Management Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Quản Lý M, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động tư vấn quản lý. Với vốn điều lệ 500.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Khoa Mỹ . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Quản Lý M

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Quản Lý M
Mã số thuế:
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên khác:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-09-23