Công Ty TNHH Tư Vấn Nhân Hòa

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tư Vấn Nhân Hòa, tên quốc tế Nhan Hoa Consulting Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Tư Vấn Nhân Hòa, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động tư vấn quản lý. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Nguyễn Vương Thụy An , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 85 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Tư Vấn Nhân Hòa

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Tư Vấn Nhân Hòa
Mã số thuế:
Địa chỉ: 85 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2017-06-01

Ngành nghề kinh tế đang kinh doanh

  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  • Cho thuê xe có động cơ
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục