Công Ty TNHH Vietnam American Consultancy

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Vietnam American Consultancy có tên giao dịch VIETNAM AMERICAN CONSULTANCY COMPANY LIMITED và tên đăng ký là Công Ty TNHH Vietnam American Consultancy, đã hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động tư vấn quản lý. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Lệ Hằng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 52-54 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Vietnam American Consultancy

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Vietnam American Consultancy
Mã số thuế:
Địa chỉ: 52-54 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên khác:

Giám đốc:

GPKD: , ngày cấp 26-04-2012

Hoạt động từ: 2012-05-15

Ngành nghề kinh tế đang kinh doanh

  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu