Công Ty TNHH Watermark Consulting Aisa

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Watermark Consulting Aisa có tên giao dịch WATERMARK CONSULTING AISA, tên quốc tế Watermark Consulting Aisa Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Watermark Consulting Aisa, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động tư vấn quản lý. Với vốn điều lệ 10.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Lương Trác Phương Hiệp . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 256/6a đường Pasteur, Phường 08, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Watermark Consulting Aisa

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Watermark Consulting Aisa
Mã số thuế:
Địa chỉ: 256/6a đường Pasteur, Phường 08, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên khác:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-06-25