Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam TNHH (nộp hộ)

Giới thiệu doanh nghiệp

Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam TNHH (nộp hộ) và tên đăng ký là Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam TNHH (nộp hộ), đã hoạt động hơn 9 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thành Duy . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 72 đường Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: , Fax: 083 8228408

Bản đồ đến địa chỉ Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam TNHH (nộp hộ)

Bản đồ đến địa chỉ Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam TNHH (nộp hộ)
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 72 đường Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:
Fax:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2013-12-25