Công Ty TNHH Bất Động Sản Tuân Uyên

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Bất Động Sản Tuân Uyên, tên quốc tế Tuan Uyen Real Estate Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Bất Động Sản Tuân Uyên, đang hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 9.900.000.000đ. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 402 Chợ Đường Cái, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Bất Động Sản Tuân Uyên

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Bất Động Sản Tuân Uyên
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 402 Chợ Đường Cái, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Hoạt động từ: 2019-02-22