Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Việt Hưng Thủ Đô

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Việt Hưng Thủ Đô có tên giao dịch TVH INVEST.,JSC, tên quốc tế Tan Viet Hung Capital Invest Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Việt Hưng Thủ Đô, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Tổng giám đốc: (Ông) Nguyễn Huy Quang , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Việt Hưng Thủ Đô

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Việt Hưng Thủ Đô
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên khác:

Tên quốc tế:

Tổng giám đốc:

Hoạt động từ: 2017-08-17

Ngành nghề kinh tế đang kinh doanh

 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn tổng hợp
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);
 • Vận tải hành khách đường bộ khác
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Bốc xếp hàng hóa
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Đại lý du lịch
 • Điều hành tua du lịch
 • Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch