Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại Long Tiến

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại Long Tiến và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại Long Tiến, đang hoạt động trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 30.000.000.000đ. Chủ tịch hội đồng quản trị: (Ông) Bùi Văn Việt . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại Long Tiến

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại Long Tiến
Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Chủ tịch hội đồng quản trị:

Hoạt động từ: 2019-08-01