Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Bvc Việt Nam

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Bvc Việt Nam có tên giao dịch BVC VIỆT NAM và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Bvc Việt Nam, đang hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 9.000.000.000đ. Tổng giám đốc: (Ông) Phạm Duy Binh . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Đường Nguyễn Công Hoan, Phường Bần Yên Nhân, Hưng Yên, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Bvc Việt Nam

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Bvc Việt Nam
Mã số thuế:
Địa chỉ: Đường Nguyễn Công Hoan, Phường Bần Yên Nhân, , Hưng Yên, Việt Nam

Tên khác:

Tổng giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-10-15