Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Md Land

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Md Land có tên giao dịch MD LAND ESTATE INVESTMENT CO., LTD, tên quốc tế Md Land Estate Investment Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Md Land, đang hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 300.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Luyện Quang Mạnh và giám đốc là Ô/B (Ông) Nguyễn Xuân Dương. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Đường Đỗ Chính, Phường Bần Yên Nhân, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Md Land

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Md Land
Mã số thuế:
Địa chỉ: Đường Đỗ Chính, Phường Bần Yên Nhân, , Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên khác:

Tên quốc tế:

Người sáng lập:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-06-05