Công Ty TNHH Ecoever

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Ecoever, tên quốc tế Ecoever Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Ecoever, đang hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Mạnh Đức . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Cụm công nghiệp Quang Vinh - Vân Du, Xã Vân Du, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Ecoever

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Ecoever
Mã số thuế:
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Quang Vinh - Vân Du, Xã Vân Du, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-10-03