Công Ty TNHH Kinh Doanh Bất Động Sản Mai Komodo

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Kinh Doanh Bất Động Sản Mai Komodo có tên giao dịch MK LAND, tên quốc tế Mai Komodo Real Estate Business Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Kinh Doanh Bất Động Sản Mai Komodo, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 9.900.000.000đ. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Chợ Đường Cái, Thôn Nhạc Lộc, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Kinh Doanh Bất Động Sản Mai Komodo

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Kinh Doanh Bất Động Sản Mai Komodo
Mã số thuế:
Địa chỉ: Chợ Đường Cái, Thôn Nhạc Lộc, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên khác:

Tên quốc tế:

Hoạt động từ: 2019-04-25