Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Lương Bằng

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Lương Bằng và tên đăng ký là Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Lương Bằng, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 30.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Văn Phương . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Đồng Lý, Thị Trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Lương Bằng

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Lương Bằng
Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Đồng Lý, Thị Trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-05-07