Công Ty TNHH Sxdl & TM Hoàng Anh

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Sxdl & TM Hoàng Anh và tên đăng ký là Công Ty TNHH Sxdl & TM Hoàng Anh, đang hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Lê Dức Hoàng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Ngọc, Xã Lạc Đạo, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Sxdl & TM Hoàng Anh

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Sxdl & TM Hoàng Anh
Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Ngọc, Xã Lạc Đạo, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-10-15