Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Doanh Chính

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Doanh Chính có tên giao dịch DCP., LTD, tên quốc tế Doanh Chinh Trade and Investment Limited Company và tên đăng ký là Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Doanh Chính, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Phạm Văn Binh . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Bá Khê, Xã Liên Nghĩa, Huyện Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Doanh Chính

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Doanh Chính
Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Bá Khê, Xã Liên Nghĩa, Huyện Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên khác:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-09-20